Privacy

Om uw behandeling goed uit te kunnen voeren, houdt uw ergotherapeut een digitaal dossier van u bij. In dit dossier staan de voor de behandeling belangrijke medische en persoonlijke gegevens.

Registratie van deze gegevens vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Naast de Algemene Verordening Gegevensbescherming is er een privacyreglement van toepassing:

  • Naast uw behandelend ergotherapeut heeft ook een aantal andere personen mogelijk toegang tot uw dossier. Dit zijn andere ergotherapeuten in de praktijk, bijvoorbeeld bij waarneming, vakanties, ziekte. Een stagiaire die bij uw behandeling betrokken is heeft tijdens haar/zijn stage toegang tot uw dossier. Voor allen geldt een geheimhoudingsplicht.
  • U heeft het recht om uw dossier in te zien. Indien u van mening bent dat er onjuiste gegevens in uw dossier staan, dan kunt u vragen deze te wijzigen of te verwijderen.
  • Er worden alleen gegevens in uw dossier opgeslagen die van belang zijn voor uw behandeling.
  • Indien uw gegevens van belang zijn voor wetenschappelijk onderzoek of voor onderwijs, kan hiervan gebruik gemaakt worden, maar pas na uw schriftelijke toestemming en in geanonimiseerde vorm.
  • Er zal aan derden geen gegevens worden verstrekt, tenzij u of uw wettelijke vertegenwoordiger daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.
  • Na beëindiging van uw behandeling wordt uw dossier nog tenminste 15 jaar opgeslagen. Daarna kan het worden vernietigd.
  • Indien u van mening bent dat er ten aanzien van uw gegevens op een onjuiste manier met de Algemene Verordening Gegevensbescherming of dit reglement wordt omgegaan, kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure.

Vragen?
Neem gerust contact met ons op.

logo-parkinson-net
logo-ergotherapie-nederland
logo-thuis-verder
logo-edomah
Kwaliteitsregister-paramedici